Quiz

Aantal vragen
748
Uw resultaten
Totaal beantwoord
0
Totale score
0%
Algemene resultaten
Aantal antwoorden
21631
Gemiddelde score
64%
Datum Vraag Status Score Gemiddelde # beantwoord
07 Nov, 2023 Frank is bewindvoerder over de goederen van Els, een bejaarde vrouw met dementie. Frank heeft een machtiging van de vrederechter nodig alvorens hij een schenking ten voordele van Els kan aanvaarden. Onbeantwoord - 77% 26 Beantwoorden
06 Nov, 2023 Een echtpaar kan een gezamenlijk testament opmaken waarin hun persoonlijke wilsbeschikkingen worden opgenomen. Onbeantwoord - 34% 24 Beantwoorden
03 Nov, 2023 Een leerkracht houdt toezicht op een groep kinderen tijdens de speeltijd. Voor de ogen van de leerkracht, werpt een kind een steen in het oog van een andere leerling. De leerkracht is aansprakelijk voor de schade. Onbeantwoord - 33% 28 Beantwoorden
02 Nov, 2023 Wanneer de politie u betrapt op het bezit van minder dan 3 gram cannabis voor persoonlijk gebruik, kunnen ze geen proces-verbaal opmaken, omdat het bezit van minder dan 3 gram cannabis is gedecriminaliseerd. Onbeantwoord - 34% 21 Beantwoorden
31 Oct, 2023 Mark is zojuist weggereden van een verkeerscontrole. Hij mag aankomende bestuurders waarschuwen voor de controle door met zijn koplampen te knipperen of te seinen. Onbeantwoord - 86% 28 Beantwoorden
30 Oct, 2023 Wanneer iemand wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, houdt dit in dat die persoon niet naar de gevangenis hoeft te gaan, op voorwaarde dat hij of zij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Onbeantwoord - 100% 29 Beantwoorden
27 Oct, 2023 Jason wordt uitgenodigd voor een verhoor bij de politie. Jason weigert aanvankelijk de bijstand van een advocaat, maar kan tijdens het verloop van het verhoor alsnog het recht op bijstand van een advocaat inroepen. Onbeantwoord - 88% 31 Beantwoorden
26 Oct, 2023 Sonja's dochtertje wordt plotseling ziek en kan niet naar school. Aangezien Sonja geen alternatieve opvang voor haar dochter kan regelen, heeft ze het recht om op grond van familiaal verlof van het werk afwezig te zijn om voor haar dochter te zorgen.. Onbeantwoord - 83% 29 Beantwoorden
25 Oct, 2023 Een autobestuurder rijdt 's nachts rond zonder verlichting. Dit is een overtreding van de ... graad. Onbeantwoord - 42% 31 Beantwoorden
24 Oct, 2023 Simon gaat regelmatig schaatsen op een schaatsbaan bij hem in de buurt. De verhuurder van de schaatsen mag de identiteitskaart van Simon gebruiken als tijdelijke waarborg voor de schaatsen. Onbeantwoord - 43% 35 Beantwoorden
23 Oct, 2023 Wanneer twee echtgenoten besluiten uit de echt te scheiden via het stelsel van onherstelbare ontwrichting, vereist dit altijd een periode van feitelijke scheiding voordat de echtscheiding kan worden uitgesproken. Onbeantwoord - 39% 34 Beantwoorden
20 Oct, 2023 Een bestuurder mag de GPS op zijn smartphone instellen tijdens het rijden, op voorwaarde dat deze bevestigd is in een houder aan het dashboard van het voertuig. Onbeantwoord - 50% 32 Beantwoorden
19 Oct, 2023 Teddy Beer wil zijn achternaam laten wijzigen omdat hij de combinatie van zijn voor- en achternaam absurd vindt klinken. Omdat hij een duidelijk motief heeft, is de naamswijziging kosteloos. Onbeantwoord - 79% 33 Beantwoorden
18 Oct, 2023 Een bankbiljet behoudt zijn waarde zolang er minstens 51 procent van het origineel overblijft en de waarde herkenbaar is. Onbeantwoord - 65% 28 Beantwoorden
17 Oct, 2023 Herman wordt een dagje ouder en wil graag een zorgvolmacht verlenen. Herman kan zijn beste vriend Frans aanstellen als gevolmachtigde. Onbeantwoord - 84% 30 Beantwoorden

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!