Mag u persoonlijke bezittingen van de overledene bewaren bij het verwerpen van een nalatenschap?

Het verwerpen van een nalatenschap is een belangrijke juridische stap met verstrekkende gevolgen.
Als erfgenaam kan u ervoor kiezen om een nalatenschap te verwerpen om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt voor eventuele schulden van de overledene.
Maar wat gebeurt er met de persoonlijke spullen van de overledene als u de nalatenschap verwerpt? En wat kan u doen als u de nalatenschap vanwege schulden niet wilt aanvaarden, maar toch enkele persoonlijke spullen wilt bewaren?


Het verwerpen van een nalatenschap houdt in dat u formeel afstand doet van uw rechten en plichten als erfgenaam.

Dit betekent dat u niet verantwoordelijk bent voor eventuele schulden van de overledene, maar ook dat u geen recht heeft op enige eigendommen of bezittingen uit de nalatenschap.


Persoonlijke spullen en verwerping van de nalatenschap

Wanneer u een nalatenschap verwerpt, doet u afstand van alle rechten op de erfenis, inclusief de persoonlijke bezittingen van de overledene. Dit betekent dat u geen eigendommen of spullen mag houden die tot de nalatenschap behoren.

Alle bezittingen, inclusief persoonlijke items, worden geacht onderdeel te zijn van de nalatenschap en moeten dus verdeeld worden onder de erfgenamen die de nalatenschap aanvaarden.

In de meeste gevallen wordt een nalatenschap echter verworpen omdat deze deficitair is, waarbij de schulden (passiva) groter zijn dan de bezittingen (activa), en zullen er geen erfgenamen zijn die de nalatenschap aanvaarden.

Praktische benadering

Hoewel u in theorie geen enkele eigendom uit de nalatenschap mag houden als u deze verwerpt, gebeurt het in de praktijk regelmatig dat mensen toch enkele persoonlijke spullen verzamelen en bewaren na een overlijden. Indien deze van lage waarde zijn, wordt dit meestal niet opgemerkt en veroorzaakt het doorgaans geen problemen.


Let op!
Erfgenamen moeten zich er echter bewust van zijn dat het bewaren van eigendommen van de overledene na diens overlijden gezien kan worden als een daad van aanvaarding.
Dit betekent dat u als erfgenaam wordt beschouwd als aanvaarder van de nalatenschap en daarmee ook alle schulden van de overledene op zich neemt.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Burgerlijk Wetboek - Boek 4
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Het verwerpen van een nalatenschap is een belangrijke juridische stap met verstrekkende gevolgen.
Als erfgenaam kan u ervoor kiezen om een nalatenschap te verwerpen om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt voor eventuele schulden van de overledene.
Maar wat gebeurt er met de persoonlijke spullen van de overledene als u de nalatenschap verwerpt? En wat kan u doen als u de nalatenschap vanwege schulden niet wilt aanvaarden, maar toch enkele persoonlijke spullen wilt bewaren?


Het verwerpen van een nalatenschap houdt in dat u formeel afstand doet van uw rechten en plichten als erfgenaam.

Dit betekent dat u niet verantwoordelijk bent voor eventuele schulden van de overledene, maar ook dat u geen recht heeft op enige eigendommen of bezittingen uit de nalatenschap.


Persoonlijke spullen en verwerping van de nalatenschap

Wanneer u een nalatenschap verwerpt, doet u afstand van alle rechten op de erfenis, inclusief de persoonlijke bezittingen van de overledene. Dit betekent dat u geen eigendommen of spullen mag houden die tot de nalatenschap behoren.

Alle bezittingen, inclusief persoonlijke items, worden geacht onderdeel te zijn van de nalatenschap en moeten dus verdeeld worden onder de erfgenamen die de nalatenschap aanvaarden.

In de meeste gevallen wordt een nalatenschap echter verworpen omdat deze deficitair is, waarbij de schulden (passiva) groter zijn dan de bezittingen (activa), en zullen er geen erfgenamen zijn die de nalatenschap aanvaarden.

Praktische benadering

Hoewel u in theorie geen enkele eigendom uit de nalatenschap mag houden als u deze verwerpt, gebeurt het in de praktijk regelmatig dat mensen toch enkele persoonlijke spullen verzamelen en bewaren na een overlijden. Indien deze van lage waarde zijn, wordt dit meestal niet opgemerkt en veroorzaakt het doorgaans geen problemen.


Let op!
Erfgenamen moeten zich er echter bewust van zijn dat het bewaren van eigendommen van de overledene na diens overlijden gezien kan worden als een daad van aanvaarding.
Dit betekent dat u als erfgenaam wordt beschouwd als aanvaarder van de nalatenschap en daarmee ook alle schulden van de overledene op zich neemt.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!