Het rijverbod voor tijdens het weekend of feestdagen

Wie een verkeersovertreding begaat, kan daarvoor gesanctioneerd worden met een verval van recht tot sturen of een rijverbod. 
Om de impact van dit rijverbod te verminderen, kan de rechter een gunstmaatregel opleggen: een "weekendverval" of "weekendrijverbod".


Wat is een weekendrijverbod?

Een weekendrijverbod is een gunstmaatregel die wordt opegelegd door de politierechtbank (of correctionele rechtbank in hoger beroep).

Het weekendrijverbod is een rijverbod dat slechts geldt tijdens het weekend, waardoor een persoon gedurende de week vrij kan blijven rondrijden, bijvoorbeeld voor werkgerelateerde verplichtingen.

De politierechter zal het weekendverval slechts toekennen aan overtreders met een kortdurend rijverbod, bijvoorbeeld 15 dagen. In de meeste gevallen is dit omdat een doordeweeks rijverbod niet gelijkgesteld kan worden aan een weekendverval.

Het is niet verplicht voor de rechter om een weekendrijverbod toe te kennen. Betrokken partijen moeten deze gunstmaatregel zelf aanvragen, en het is cruciaal om deze aanvraag goed te motiveren, zonder garantie dat het verzoek wordt ingewilligd.

Let op! In situaties waarin een herstelproef vereist is, kan geen weekendrijverbod worden opgelegd.

Geldigheidsuren

Het weekendrijverbod is specifiek van kracht:

  • Van vrijdag 20.00u tot zondag 20.00u.
  • Van 20.00u op de vooravond van een feestdag tot 20.00u van diezelfde feestdag.

Het rijverbod gaat in op de vijfde werkdag na de kennisgeving of sluit aan bij een lopend rijverbod, waarbij zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet worden meegeteld.

Mogelijke beperkingen

De bevoegde politierechter heeft de discretionaire bevoegdheid om het rijverbod te beperken tot specifieke voertuigcategorieën, zoals personenwagens van categorie B.


Uitvoering van het weekendrijverbod

Na de officiële bekendmaking van het weekendverval heeft de overtreder vier werkdagen om zijn rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken. Het niet tijdig indienen kan leiden tot een geldboete en/of een extra rijverbod.

In het geval van een weekendrijverbod is het niet noodzakelijk dat de overtreder elke vrijdag en maandag naar de griffie gaat om zijn rijbewijs op te halen.

Na het inleveren van diens rijbewijs, ontvangt de overtreder een attest. Dit attest wordt vervolgens gebruikt om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente een tijdelijk rijbewijs aan te vragen. Het tijdelijke rijbewijs heeft een rijverbod dat uitsluitend geldig is tijdens weekend- en feestdagen. Deze procedure gaat over het algemeen gepaard met een kostprijs van 25 EUR.

Na afloop van het rijverbod kan de overtreder het tijdelijke rijbewijs opnieuw inwisselen op de griffie voor diens permanente rijbewijs. Dit is mogelijk vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van het rijverbod.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
27/11/2023
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Wie een verkeersovertreding begaat, kan daarvoor gesanctioneerd worden met een verval van recht tot sturen of een rijverbod. 
Om de impact van dit rijverbod te verminderen, kan de rechter een gunstmaatregel opleggen: een "weekendverval" of "weekendrijverbod".


Wat is een weekendrijverbod?

Een weekendrijverbod is een gunstmaatregel die wordt opegelegd door de politierechtbank (of correctionele rechtbank in hoger beroep).

Het weekendrijverbod is een rijverbod dat slechts geldt tijdens het weekend, waardoor een persoon gedurende de week vrij kan blijven rondrijden, bijvoorbeeld voor werkgerelateerde verplichtingen.

De politierechter zal het weekendverval slechts toekennen aan overtreders met een kortdurend rijverbod, bijvoorbeeld 15 dagen. In de meeste gevallen is dit omdat een doordeweeks rijverbod niet gelijkgesteld kan worden aan een weekendverval.

Het is niet verplicht voor de rechter om een weekendrijverbod toe te kennen. Betrokken partijen moeten deze gunstmaatregel zelf aanvragen, en het is cruciaal om deze aanvraag goed te motiveren, zonder garantie dat het verzoek wordt ingewilligd.

Let op! In situaties waarin een herstelproef vereist is, kan geen weekendrijverbod worden opgelegd.

Geldigheidsuren

Het weekendrijverbod is specifiek van kracht:

  • Van vrijdag 20.00u tot zondag 20.00u.
  • Van 20.00u op de vooravond van een feestdag tot 20.00u van diezelfde feestdag.

Het rijverbod gaat in op de vijfde werkdag na de kennisgeving of sluit aan bij een lopend rijverbod, waarbij zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet worden meegeteld.

Mogelijke beperkingen

De bevoegde politierechter heeft de discretionaire bevoegdheid om het rijverbod te beperken tot specifieke voertuigcategorieën, zoals personenwagens van categorie B.


Uitvoering van het weekendrijverbod

Na de officiële bekendmaking van het weekendverval heeft de overtreder vier werkdagen om zijn rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken. Het niet tijdig indienen kan leiden tot een geldboete en/of een extra rijverbod.

In het geval van een weekendrijverbod is het niet noodzakelijk dat de overtreder elke vrijdag en maandag naar de griffie gaat om zijn rijbewijs op te halen.

Na het inleveren van diens rijbewijs, ontvangt de overtreder een attest. Dit attest wordt vervolgens gebruikt om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente een tijdelijk rijbewijs aan te vragen. Het tijdelijke rijbewijs heeft een rijverbod dat uitsluitend geldig is tijdens weekend- en feestdagen. Deze procedure gaat over het algemeen gepaard met een kostprijs van 25 EUR.

Na afloop van het rijverbod kan de overtreder het tijdelijke rijbewijs opnieuw inwisselen op de griffie voor diens permanente rijbewijs. Dit is mogelijk vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van het rijverbod.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
27/11/2023
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!