Verkeersbord niet goed zichtbaar, toch beboet, wat nu?

Stelt u zich eens voor: u ontvangt een parkeerboete omdat u geparkeerd stond op een plek waar een parkeerverbod van kracht zou zijn, aangegeven door een verkeersbord.
U herinnert zich echter geen verbodsbord op die locatie en besluit zelf een kijkje te gaan nemen. Eenmaal daar ontdekt u dat er inderdaad een bord staat, maar dat het volledig verscholen gaat achter een struik, waardoor het vanaf de weg bijna niet te zien is.
Dit verklaart waarom zowel u als waarschijnlijk vele andere bestuurders niet op de hoogte waren van het verbod en beboet worden.
Wat zijn uw rechten?


Artikel 5 van de Wegcode stelt dat weggebruikers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976
voegt daaraan toe dat verkeersborden, in de mate van het mogelijke, zuiver gehouden moeten worden zodanig dat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven en van het lichtweerkaatsend type of van het type met eigen verlichting moeten zijn zodoende zij 's nachts zichtbaar zijn.


Wat als u toch beboet wordt? 

Wanneer u een boete ontvangt en u vermoedt dat deze onterecht is vanwege de slechte zichtbaarheid van het verkeersbord — bijvoorbeeld omdat het bord achter een struik verborgen is, vuil is of verkeerd geplaatst — kan u de boete betwisten.

Hier zijn de stappen die u kan ondernemen:

Verzamel bewijs:

Ga terug naar de locatie en maak duidelijke foto’s of video’s die bewijzen dat het verkeersbord niet goed zichtbaar was vanaf de weg. Documenteer eventuele natuurlijke of kunstmatige obstructies die het zicht op het bord belemmeren.

Dien een bezwaar in:

Gebruik het verzamelde bewijs om uw bezwaar te ondersteunen. Leg uit dat het bord niet zichtbaar was en verwijs naar de relevante wetgeving die de goede zichtbaarheid van verkeersborden vereist.

Afhandeling door de procureur des Konings:

Na indiening van uw bezwaar, zal de procureur des Konings beoordelen of uw argumenten gegrond zijn. Afhankelijk van deze beoordeling kan besloten worden of de boete al dan niet moet worden betaald.

Minnelijke schikking of gerechtelijke stappen:

Indien de procureur besluit dat u toch de boete moet betalen, ontvangt u een minnelijke schikking. Bent u het nog steeds niet eens met deze beslissing en betaalt u de boete niet, dan kan u worden gedagvaard om voor de politierechtbank te verschijnen.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
08/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Ministerieel Besluit - 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
Wegcode - Art. 5
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Stelt u zich eens voor: u ontvangt een parkeerboete omdat u geparkeerd stond op een plek waar een parkeerverbod van kracht zou zijn, aangegeven door een verkeersbord.
U herinnert zich echter geen verbodsbord op die locatie en besluit zelf een kijkje te gaan nemen. Eenmaal daar ontdekt u dat er inderdaad een bord staat, maar dat het volledig verscholen gaat achter een struik, waardoor het vanaf de weg bijna niet te zien is.
Dit verklaart waarom zowel u als waarschijnlijk vele andere bestuurders niet op de hoogte waren van het verbod en beboet worden.
Wat zijn uw rechten?


Artikel 5 van de Wegcode stelt dat weggebruikers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976
voegt daaraan toe dat verkeersborden, in de mate van het mogelijke, zuiver gehouden moeten worden zodanig dat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven en van het lichtweerkaatsend type of van het type met eigen verlichting moeten zijn zodoende zij 's nachts zichtbaar zijn.


Wat als u toch beboet wordt? 

Wanneer u een boete ontvangt en u vermoedt dat deze onterecht is vanwege de slechte zichtbaarheid van het verkeersbord — bijvoorbeeld omdat het bord achter een struik verborgen is, vuil is of verkeerd geplaatst — kan u de boete betwisten.

Hier zijn de stappen die u kan ondernemen:

Verzamel bewijs:

Ga terug naar de locatie en maak duidelijke foto’s of video’s die bewijzen dat het verkeersbord niet goed zichtbaar was vanaf de weg. Documenteer eventuele natuurlijke of kunstmatige obstructies die het zicht op het bord belemmeren.

Dien een bezwaar in:

Gebruik het verzamelde bewijs om uw bezwaar te ondersteunen. Leg uit dat het bord niet zichtbaar was en verwijs naar de relevante wetgeving die de goede zichtbaarheid van verkeersborden vereist.

Afhandeling door de procureur des Konings:

Na indiening van uw bezwaar, zal de procureur des Konings beoordelen of uw argumenten gegrond zijn. Afhankelijk van deze beoordeling kan besloten worden of de boete al dan niet moet worden betaald.

Minnelijke schikking of gerechtelijke stappen:

Indien de procureur besluit dat u toch de boete moet betalen, ontvangt u een minnelijke schikking. Bent u het nog steeds niet eens met deze beslissing en betaalt u de boete niet, dan kan u worden gedagvaard om voor de politierechtbank te verschijnen.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
08/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!