Binnen welke termijn dient u een verlofaanvraag in te dienen?

In België heeft elke werknemer recht op vakantie.

Dit betekent echter niet dat een werknemer zomaar vakantie mag nemen wanneer dit hem of haar uitkomt. Het opnemen van vakantiedagen vereist een zorgvuldige planning en communicatie tussen werkgever en werknemer.

Aanvraag van vakantiedagen

Als werknemer in België is het belangrijk om uw vakantieplannen tijdig aan uw werkgever kenbaar te maken.

Een werknemer kan niet zomaar beslissen wanneer hij of zij vakantiedagen wenst in te plannen. Het toekennen van vakantiedagen gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer.

Om verlof te krijgen, moet de werknemer een aanvraag indienen bij diens werkgever. Deze aanvraag dient tijdig te gebeuren:

  • Één of meerdere weken verlof vraagt u best een aantal maanden op voorhand aan.
  • Een dag of een paar dagen verlof dient u ongeveer vier weken op voorhand aan te vragen.

Uw aanvraag tijdig indienen, is van belang zodat uw werkgever de nodige stappen kan ondernemen om uw werk op te vangen en eventuele noodzakelijke regelingen te treffen. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe groter de kans dat u het verlof zal krijgen.

(Sommige ondernemingen bepalen zelf termijnen waarbinnen verlofaanvragen ingediend moeten worden.)

Termijn voor goedkeuring van vakantiedagen

Na het indienen van uw vakantieaanvraag is het de verantwoordelijkheid van uw werkgever om deze aanvraag tijdig te beoordelen. Volgens de Belgische wetgeving moet de werkgever de vakantieaanvraag van de werknemer uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum goedkeuren of afwijzen.

Indien uw werkgever uw vakantieaanvraag niet binnen de termijn van twee weken afwijst, wordt de aanvraag geacht te zijn goedgekeurd.

(Het is echter belangrijk op te merken dat deze termijnen kunnen variëren afhankelijk van de geldende cao's, sectorale akkoorden of individuele afspraken tussen werkgever en werknemer.)

Let op! Neem geen verlofdagen op zonder toestemming van uw werkgever. Doet u dit wel, dan bent u onwettig afwezig, wat gevolgen kan hebben voor uw tewerkstelling.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
21/06/2023
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

In België heeft elke werknemer recht op vakantie.

Dit betekent echter niet dat een werknemer zomaar vakantie mag nemen wanneer dit hem of haar uitkomt. Het opnemen van vakantiedagen vereist een zorgvuldige planning en communicatie tussen werkgever en werknemer.

Aanvraag van vakantiedagen

Als werknemer in België is het belangrijk om uw vakantieplannen tijdig aan uw werkgever kenbaar te maken.

Een werknemer kan niet zomaar beslissen wanneer hij of zij vakantiedagen wenst in te plannen. Het toekennen van vakantiedagen gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer.

Om verlof te krijgen, moet de werknemer een aanvraag indienen bij diens werkgever. Deze aanvraag dient tijdig te gebeuren:

  • Één of meerdere weken verlof vraagt u best een aantal maanden op voorhand aan.
  • Een dag of een paar dagen verlof dient u ongeveer vier weken op voorhand aan te vragen.

Uw aanvraag tijdig indienen, is van belang zodat uw werkgever de nodige stappen kan ondernemen om uw werk op te vangen en eventuele noodzakelijke regelingen te treffen. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe groter de kans dat u het verlof zal krijgen.

(Sommige ondernemingen bepalen zelf termijnen waarbinnen verlofaanvragen ingediend moeten worden.)

Termijn voor goedkeuring van vakantiedagen

Na het indienen van uw vakantieaanvraag is het de verantwoordelijkheid van uw werkgever om deze aanvraag tijdig te beoordelen. Volgens de Belgische wetgeving moet de werkgever de vakantieaanvraag van de werknemer uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum goedkeuren of afwijzen.

Indien uw werkgever uw vakantieaanvraag niet binnen de termijn van twee weken afwijst, wordt de aanvraag geacht te zijn goedgekeurd.

(Het is echter belangrijk op te merken dat deze termijnen kunnen variëren afhankelijk van de geldende cao's, sectorale akkoorden of individuele afspraken tussen werkgever en werknemer.)

Let op! Neem geen verlofdagen op zonder toestemming van uw werkgever. Doet u dit wel, dan bent u onwettig afwezig, wat gevolgen kan hebben voor uw tewerkstelling.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
21/06/2023
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!