Kunnen werknemers niet-opgenomen vakantiedagen wegens ziekte overzetten naar het volgende jaar?

Werknemers die actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt bouwen vakantiedagen op gedurende het vakantiedienstjaar, welke zij vervolgens kunnen opnemen in het daaropvolgende vakantiejaar. Het vakantiejaar wordt gedefinieerd als het jaar direct na het vakantiedienstjaar.

Voor een beter begrip van deze concepten, laten we eens kijken naar een voorbeeld.

Voorbeeld:

Een werknemer die gedurende het volledige jaar 2023 in voltijdse dienst heeft gewerkt, heeft in 2024 recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

In dit scenario is 2023 het vakantiedienstjaar en 2024 het vakantiejaar.

Kan u vakantiedagen overzetten naar het volgende jaar als u deze niet kon opnemen door ziekte?

Tot het einde van 2023 waren werknemers verplicht om hun vakantiedagen op te nemen tegen het einde van het vakantiejaar. Het niet opnemen van deze dagen resulteerde in het verlies ervan.

Vanaf 2024 is er een verandering in deze regelgeving. Werknemers kunnen nu hun vakantiedagen overdragen naar de volgende jaren indien zij deze door bepaalde schorsingen, zoals ziekte, niet tijdig hebben kunnen opnemen.

Hierbij hebben zij tot 24 maanden (2jaar) na het einde van het vakantiejaar de mogelijkheid om deze dagen op te nemen, ongeacht of zij inmiddels bij een nieuwe werkgever tewerkgesteld zijn. 

In volgende gevallen kunnen vakantiedagen worden overgezet: 

 • Ongeval of ziekte;
 • Arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • Moederschapsverlof;
 • Zwangerschapsverlof voor de vader (bij overlijden moeder);
 • Borstvoedingsverlof;
 • Geboorteverlof;
 • Adoptieverlof;
 • Pleegouderverlof;
 • Pleegzorgverlof.
Voorbeeld:

Een werknemer heeft nog recht op vijf wettelijke vakantiedagen en wil deze graag opnemen in de eindejaarsperiode. Plots wordt de werknemer ziek waardoor hij afwezig is op het werk van 22 december tot 31 december.

De werknemer mag de vijf wettelijke vakantiedagen overzetten.


BRON 8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
20/03/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Werknemers die actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt bouwen vakantiedagen op gedurende het vakantiedienstjaar, welke zij vervolgens kunnen opnemen in het daaropvolgende vakantiejaar. Het vakantiejaar wordt gedefinieerd als het jaar direct na het vakantiedienstjaar.

Voor een beter begrip van deze concepten, laten we eens kijken naar een voorbeeld.

Voorbeeld:

Een werknemer die gedurende het volledige jaar 2023 in voltijdse dienst heeft gewerkt, heeft in 2024 recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

In dit scenario is 2023 het vakantiedienstjaar en 2024 het vakantiejaar.

Kan u vakantiedagen overzetten naar het volgende jaar als u deze niet kon opnemen door ziekte?

Tot het einde van 2023 waren werknemers verplicht om hun vakantiedagen op te nemen tegen het einde van het vakantiejaar. Het niet opnemen van deze dagen resulteerde in het verlies ervan.

Vanaf 2024 is er een verandering in deze regelgeving. Werknemers kunnen nu hun vakantiedagen overdragen naar de volgende jaren indien zij deze door bepaalde schorsingen, zoals ziekte, niet tijdig hebben kunnen opnemen.

Hierbij hebben zij tot 24 maanden (2jaar) na het einde van het vakantiejaar de mogelijkheid om deze dagen op te nemen, ongeacht of zij inmiddels bij een nieuwe werkgever tewerkgesteld zijn. 

In volgende gevallen kunnen vakantiedagen worden overgezet: 

 • Ongeval of ziekte;
 • Arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • Moederschapsverlof;
 • Zwangerschapsverlof voor de vader (bij overlijden moeder);
 • Borstvoedingsverlof;
 • Geboorteverlof;
 • Adoptieverlof;
 • Pleegouderverlof;
 • Pleegzorgverlof.
Voorbeeld:

Een werknemer heeft nog recht op vijf wettelijke vakantiedagen en wil deze graag opnemen in de eindejaarsperiode. Plots wordt de werknemer ziek waardoor hij afwezig is op het werk van 22 december tot 31 december.

De werknemer mag de vijf wettelijke vakantiedagen overzetten.


BRON 8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
20/03/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!