Wat is jeugdvakantie en wie heeft er recht op?

Jeugdvakantie is een recht dat jongeren toestaat om extra verlofdagen op te nemen na het beëindigen van hun studies. Het biedt hen de mogelijkheid om hun vakantieperiode aan te vullen, naast de reguliere betaalde vakantiedagen die ze opbouwden bij hun werkgever.

Welke personen hebben recht op jeugdvakantie?

Om in aanmerking te komen voor jeugdvakantie moet een jongere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar mag de jongere de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt.
  • De jongere heeft zijn studies of opleiding (inclusief de periode van het maken van een eindwerk) beëindigd gedurende het vakantiedienstjaar.
  • Na het beëindigen van de studies of opleiding heeft de jongere gedurende minimaal één maand gewerkt als loontrekkende in het vakantiedienstjaar, waarbij ten minste 13 arbeidsdagen volgens de werkloosheidsreglementering zijn ingevuld.

Hoe wordt de jeugdvakantie berekend?

Jongeren bouwen vakantiedagen op basis van het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar.

  • Dat zijn 24 dagen als u zes dagen per week werkt.
  • Of 20 dagen als u vijf dagen per week werkt.

Aangezien jongeren vaak geen volledig vakantiedienstjaar werken en meestal in september beginnen te werken na het behalen van hun diploma, hebben ze geen volledig dienstjaar gewerkt en dus minder vakantiedagen opgebouwd.

De vakantiedagen die zij niet hebben opgebouwd bij hun werkgever, worden aangevuld met jeugdvakantie als de jongeren aan de voorwaarden voldoen.  

Hoeveel bedraagt de uitkering voor jeugdvakantie?

Tijdens de periode van jeugdvakantie ontvangt de jongere een uitkering van 65% van zijn begrensd brutoloon. Deze uitkering wordt ten laste genomen van de werkloosheidsuitkering (RVA). Het maximale bedrag voor de jeugdvakantie-uitkering is vastgesteld op 68,80 euro per dag in een zesdaagse werkweek, met een fiscale voorheffing van 10,09%.

Belangrijk om te weten is dat de jongere eerst alle wettelijke vakantiedagen dient te gebruiken alvorens jeugdvakantiedagen op te nemen. Voor deze dagen ontvangt een bediende het normale loon van zijn werkgever en de arbeider ontvangt vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Hoe vraagt u jeugdvakantie aan?

Om jeugdvakantie aan te vragen, dient de jongere na de eerste maand van jeugdvakantie een aanvraag C103 Jeugdvakantie Werknemer in bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze, zoals een vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. 

Ook de werkgever van de werknemer dient aangifte te doen van de opgenomen jeugdvakantie door de elektronische aangifte scenario 9 in te dienen. De werknemer ontvangt hiervan een afschrift.

Voor de overige maanden waarin de jongere jeugdvakantie opneemt, hoeft deze niets te doen. De werkgever dient wel telkens een aangifte scenario 10 in te dienen waarin de opgenomen vakantiedagen van de werknemer worden vermeld. Ook hiervan ontvangt de werknemer steeds een kopie.

Een voorbeeld: Een man is in juni 2022 afgestudeerd en begint in oktober 2022 voltijds als bediende te werken bij zijn eerste werkgever, een advocatenkantoor (vijfdagenwerkweek).

Berekening vakantiedagen: De man heeft in het vakantiedienstjaar 3 maanden gewerkt. Dit betekent dat hij recht heeft op 5 wettelijke vakantiedagen die betaald worden door zijn werkgever. De overige 15 dagen worden uitbetaald door de RVA in het kader van jeugdvakantie. Zo heeft hij alsnog 20 dagen betaalde vakantie in het vakantiejaar.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
21/06/2023
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Koninklijk Besluit - Jaarlijkse vakantie van de werknemers - 28 juni 1971 - Art. 5
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Jeugdvakantie is een recht dat jongeren toestaat om extra verlofdagen op te nemen na het beëindigen van hun studies. Het biedt hen de mogelijkheid om hun vakantieperiode aan te vullen, naast de reguliere betaalde vakantiedagen die ze opbouwden bij hun werkgever.

Welke personen hebben recht op jeugdvakantie?

Om in aanmerking te komen voor jeugdvakantie moet een jongere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar mag de jongere de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt.
  • De jongere heeft zijn studies of opleiding (inclusief de periode van het maken van een eindwerk) beëindigd gedurende het vakantiedienstjaar.
  • Na het beëindigen van de studies of opleiding heeft de jongere gedurende minimaal één maand gewerkt als loontrekkende in het vakantiedienstjaar, waarbij ten minste 13 arbeidsdagen volgens de werkloosheidsreglementering zijn ingevuld.

Hoe wordt de jeugdvakantie berekend?

Jongeren bouwen vakantiedagen op basis van het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar.

  • Dat zijn 24 dagen als u zes dagen per week werkt.
  • Of 20 dagen als u vijf dagen per week werkt.

Aangezien jongeren vaak geen volledig vakantiedienstjaar werken en meestal in september beginnen te werken na het behalen van hun diploma, hebben ze geen volledig dienstjaar gewerkt en dus minder vakantiedagen opgebouwd.

De vakantiedagen die zij niet hebben opgebouwd bij hun werkgever, worden aangevuld met jeugdvakantie als de jongeren aan de voorwaarden voldoen.  

Hoeveel bedraagt de uitkering voor jeugdvakantie?

Tijdens de periode van jeugdvakantie ontvangt de jongere een uitkering van 65% van zijn begrensd brutoloon. Deze uitkering wordt ten laste genomen van de werkloosheidsuitkering (RVA). Het maximale bedrag voor de jeugdvakantie-uitkering is vastgesteld op 68,80 euro per dag in een zesdaagse werkweek, met een fiscale voorheffing van 10,09%.

Belangrijk om te weten is dat de jongere eerst alle wettelijke vakantiedagen dient te gebruiken alvorens jeugdvakantiedagen op te nemen. Voor deze dagen ontvangt een bediende het normale loon van zijn werkgever en de arbeider ontvangt vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Hoe vraagt u jeugdvakantie aan?

Om jeugdvakantie aan te vragen, dient de jongere na de eerste maand van jeugdvakantie een aanvraag C103 Jeugdvakantie Werknemer in bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze, zoals een vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. 

Ook de werkgever van de werknemer dient aangifte te doen van de opgenomen jeugdvakantie door de elektronische aangifte scenario 9 in te dienen. De werknemer ontvangt hiervan een afschrift.

Voor de overige maanden waarin de jongere jeugdvakantie opneemt, hoeft deze niets te doen. De werkgever dient wel telkens een aangifte scenario 10 in te dienen waarin de opgenomen vakantiedagen van de werknemer worden vermeld. Ook hiervan ontvangt de werknemer steeds een kopie.

Een voorbeeld: Een man is in juni 2022 afgestudeerd en begint in oktober 2022 voltijds als bediende te werken bij zijn eerste werkgever, een advocatenkantoor (vijfdagenwerkweek).

Berekening vakantiedagen: De man heeft in het vakantiedienstjaar 3 maanden gewerkt. Dit betekent dat hij recht heeft op 5 wettelijke vakantiedagen die betaald worden door zijn werkgever. De overige 15 dagen worden uitbetaald door de RVA in het kader van jeugdvakantie. Zo heeft hij alsnog 20 dagen betaalde vakantie in het vakantiejaar.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
21/06/2023
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!