Wanneer is er sprake van burenhinder en wat kan u doen als slachtoffer?

U kent het vast: de straat staat vol geparkeerde auto’s voor een familiefeest, spelende kinderen lopen gillend door de tuin en de buurman die op zondag het gras afrijdt.
Dit zijn voorbeelden van hinderlijke zaken die we liever niet meemaken rondom ons eigendom, maar wanneer is er sprake van burenhinder en wat kan u doen als slachtoffer?

Wat is burenhinder?

Burenhinder of burenoverlast is een vorm van overlast die veroorzaakt wordt door buren en die verder gaat dan de normale ongemakken die gepaard gaan met het wonen in elkaars nabijheid.

Volgens artikel 3.101, § 1 van het Burgerlijk Wetboek moet er sprake zijn van onrechtmatige hinder:

§ 1. Naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van hun gebruik en genot eerbiedigen ze het geschapen evenwicht door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit de nabuurschap overtreft en hem toerekenbaar is.

Om de bovenmatigheid van de hinder te beoordelen, is rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerstingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt.

Wanneer is hinder onrechtmatig?

Niet elke vorm van overlast kwalificeert als onrechtmatige hinder. Om te spreken van burenhinder moeten uw buren hinder veroorzaken die bovenmatig is en die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals geluidsoverlast, geurhinder, of visuele hinder.

Factoren die burenhinder bepalen

Of er effectief sprake is van burenhinder hangt af van een aantal omstandigheden. Zo zullen het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, maar ook het doel van het onroerend goed dat de hinder veroorzaakt, van groot belang zijn.

> Tijdstip

De tijd van de dag waarop de hinder plaatsvindt, speelt een rol. Hinder tijdens de nachtelijke uren wordt sneller als onrechtmatig gezien dan overdag.

> Frequentie

Hoe vaak de hinder voorkomt is ook belangrijk. Een eenmalig feest is anders dan wekelijkse bijeenkomsten die telkens overlast veroorzaken.

> Intensiteit

De ernst van de hinder is een cruciale factor. Een incidenteel luid gesprek is minder hinderlijk dan voortdurende luide muziek.

> Doel van het onroerend goed

Het type eigendom speelt ook mee. Woont u in een appartementsblok, dan is geluidsoverlast evidenter en zal dit frequenter voorkomen dan wanneer u in een alleenstaande woning verblijft. Het verschilt dus effectief van situatie tot situatie.

Wat te doen bij burenhinder?

Vriendelijk overleg

Begin met een vriendelijk gesprek met uw buren. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die zij veroorzaken en kan een gesprek al veel oplossen.

Formele klacht bij de politie

Als een gesprek of bemiddeling geen resultaat oplevert, en uw buren veroorzaken overmatige geluidshinder of gaan in tegen de wetgeving, dan kan u de politie inschakelen.

Juridische stappen

Indien de overlast aanhoudt, kan u juridische stappen overwegen. U kan een beroep doen op de vrederechter, die bevoegd is voor geschillen tussen buren. De rechter kan maatregelen opleggen om de hinder te stoppen.

Volgens artikel 3.101, § 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn er verschillende maatregelen die de rechter kan opleggen:

§ 2. Degene die het vermelde evenwicht schendt, is gehouden dit te herstellen. De rechter oordeelt welke van volgende maatregelen passend zijn om het evenwicht te herstellen:

1° een vergoeding in geld die de bovenmatige hinder compenseert;

2° de vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende maatregelen op het gehinderde onroerend goed om de hinder tot het normale niveau te verminderen;

3° voor zover dit op zich geen nieuw onevenwicht doet ontstaan en een normaal gebruik en genot van het onroerend goed hierdoor niet wordt uitgesloten, het bevel de handeling die het evenwicht verstoort te staken of op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau.

Voorbeelden van burenhinder

Hier zijn enkele voorbeelden die als onrechtmatige burenhinder kunnen worden beschouwd:

  • Luidruchtige buren: Constante luide muziek of heftige ruzies die het normale leefklimaat verstoren.
  • Geurhinder: De penetrante geur van huisdieren of afval die uw woongenot vermindert.
  • Bouwactiviteiten: Regelmatig zware bouwwerkzaamheden zonder rekening te houden met de rusttijden.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Burgerlijk Wetboek - Art. 3.101
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

U kent het vast: de straat staat vol geparkeerde auto’s voor een familiefeest, spelende kinderen lopen gillend door de tuin en de buurman die op zondag het gras afrijdt.
Dit zijn voorbeelden van hinderlijke zaken die we liever niet meemaken rondom ons eigendom, maar wanneer is er sprake van burenhinder en wat kan u doen als slachtoffer?

Wat is burenhinder?

Burenhinder of burenoverlast is een vorm van overlast die veroorzaakt wordt door buren en die verder gaat dan de normale ongemakken die gepaard gaan met het wonen in elkaars nabijheid.

Volgens artikel 3.101, § 1 van het Burgerlijk Wetboek moet er sprake zijn van onrechtmatige hinder:

§ 1. Naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van hun gebruik en genot eerbiedigen ze het geschapen evenwicht door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit de nabuurschap overtreft en hem toerekenbaar is.

Om de bovenmatigheid van de hinder te beoordelen, is rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerstingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt.

Wanneer is hinder onrechtmatig?

Niet elke vorm van overlast kwalificeert als onrechtmatige hinder. Om te spreken van burenhinder moeten uw buren hinder veroorzaken die bovenmatig is en die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals geluidsoverlast, geurhinder, of visuele hinder.

Factoren die burenhinder bepalen

Of er effectief sprake is van burenhinder hangt af van een aantal omstandigheden. Zo zullen het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, maar ook het doel van het onroerend goed dat de hinder veroorzaakt, van groot belang zijn.

> Tijdstip

De tijd van de dag waarop de hinder plaatsvindt, speelt een rol. Hinder tijdens de nachtelijke uren wordt sneller als onrechtmatig gezien dan overdag.

> Frequentie

Hoe vaak de hinder voorkomt is ook belangrijk. Een eenmalig feest is anders dan wekelijkse bijeenkomsten die telkens overlast veroorzaken.

> Intensiteit

De ernst van de hinder is een cruciale factor. Een incidenteel luid gesprek is minder hinderlijk dan voortdurende luide muziek.

> Doel van het onroerend goed

Het type eigendom speelt ook mee. Woont u in een appartementsblok, dan is geluidsoverlast evidenter en zal dit frequenter voorkomen dan wanneer u in een alleenstaande woning verblijft. Het verschilt dus effectief van situatie tot situatie.

Wat te doen bij burenhinder?

Vriendelijk overleg

Begin met een vriendelijk gesprek met uw buren. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die zij veroorzaken en kan een gesprek al veel oplossen.

Formele klacht bij de politie

Als een gesprek of bemiddeling geen resultaat oplevert, en uw buren veroorzaken overmatige geluidshinder of gaan in tegen de wetgeving, dan kan u de politie inschakelen.

Juridische stappen

Indien de overlast aanhoudt, kan u juridische stappen overwegen. U kan een beroep doen op de vrederechter, die bevoegd is voor geschillen tussen buren. De rechter kan maatregelen opleggen om de hinder te stoppen.

Volgens artikel 3.101, § 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn er verschillende maatregelen die de rechter kan opleggen:

§ 2. Degene die het vermelde evenwicht schendt, is gehouden dit te herstellen. De rechter oordeelt welke van volgende maatregelen passend zijn om het evenwicht te herstellen:

1° een vergoeding in geld die de bovenmatige hinder compenseert;

2° de vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende maatregelen op het gehinderde onroerend goed om de hinder tot het normale niveau te verminderen;

3° voor zover dit op zich geen nieuw onevenwicht doet ontstaan en een normaal gebruik en genot van het onroerend goed hierdoor niet wordt uitgesloten, het bevel de handeling die het evenwicht verstoort te staken of op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau.

Voorbeelden van burenhinder

Hier zijn enkele voorbeelden die als onrechtmatige burenhinder kunnen worden beschouwd:

  • Luidruchtige buren: Constante luide muziek of heftige ruzies die het normale leefklimaat verstoren.
  • Geurhinder: De penetrante geur van huisdieren of afval die uw woongenot vermindert.
  • Bouwactiviteiten: Regelmatig zware bouwwerkzaamheden zonder rekening te houden met de rusttijden.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!