Wanneer is er sprake van een kennelijk onredelijk of willekeurig ontslag?

Stel u voor: u heeft jarenlang trouw voor hetzelfde bedrijf gewerkt, altijd uw beste beentje voorgezet en bijgedragen aan het succes van de onderneming. Het gaat goed met het bedrijf en uw prestaties zijn altijd uitstekend geweest.
Dan, uit het niets, krijgt u te horen dat u ontslagen bent. Geen duidelijke uitleg, geen waarschuwing, gewoon de mededeling dat u niet langer nodig bent.
Het onbegrip en de verbijstering slaan toe. Hoe kan dit gebeuren? Wat zijn uw rechten in zo'n situatie?


Wanneer is er sprake van een kennelijk onredelijk ontslag?

Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag van een werknemer die in dienst is genomen voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Om te spreken van een kennelijk onredelijk ontslag moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd;
  • dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer;
  • of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst;
  • en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Schadevergoeding 

Als u te maken krijgt met een kennelijk onredelijk ontslag, heeft u recht op een schadevergoeding van de werkgever. Deze schadevergoeding bedraagt minimaal drie en maximaal zeventien weken loon, afhankelijk van de omstandigheden. 

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag.

Wat moet een werkgever doen zodat er geen sprake kan zijn van een kennelijk onredelijk ontslag?

Om te voorkomen dat een ontslag als kennelijk onredelijk wordt beschouwd, moet een werkgever strikte procedures volgen:

 1  Uitnodiging voor hoorzitting:

De werknemer moet worden uitgenodigd voor een hoorzitting, waar hij of zij de kans krijgt om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

 2  Verzamelen van uitleg:

Tijdens de hoorzitting verzamelt de werkgever de uitleg van de werknemer om een volledig en eerlijk beeld van de situatie te krijgen.

 3  Beslissing communiceren:

Indien na de hoorzitting wordt besloten om de werknemer te ontslaan, moet dit duidelijk en met concrete redenen worden gecommuniceerd.

  Door deze procedures zorgvuldig te volgen, kan een werkgever ervoor zorgen dat een ontslag niet als kennelijk onredelijk wordt beschouwd, en juridische complicaties vermijden. Dit waarborgt een eerlijke en transparante ontslagprocedure, met respect voor zowel de rechten van de werknemer als de belangen van de werkgever.

  Uitzonderingen: wanneer is de wet niet van toepassing?

  Er zijn specifieke situaties waarin de wet betreffende kennelijk onredelijk ontslag niet van toepassing is. Deze uitzonderingen zijn:

   • ontslagen binnen de eerste zes maanden van tewerkstelling;
   • ontslagen tijdens een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
   • ontslagen tijdens een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten;
   • ontslagen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
   • ontslagen om dringende redenen;
   • ontslagen waarbij de werkgever een specifieke ontslagprocedure moet volgen.


    Heeft u te maken met een onverwacht ontslag? 
   Het is begrijpelijk dat u zich verloren en verward voelt. U hebt rechten, en het is cruciaal om deze te begrijpen en te verdedigen. Een advocaat kan u hierbij helpen. Door juridisch advies in te winnen, kunt u uw situatie laten beoordelen en de mogelijke stappen bepalen.
   Neem vandaag nog contact op met een ervaren arbeidsrechtadvocaat via Evocaat.be om uw rechten te beschermen en de best mogelijke uitkomst te bereiken.

    De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

    Laatst gewijzigd
    10/06/2024
    Geschreven door
    Thema's
    Regio
    Posts op evocaat.be
    Wetboekartikelen
    Wet tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector - Algemeen
    Print dit artikel

    Vind een advocaat binnen dit thema

    Stel u voor: u heeft jarenlang trouw voor hetzelfde bedrijf gewerkt, altijd uw beste beentje voorgezet en bijgedragen aan het succes van de onderneming. Het gaat goed met het bedrijf en uw prestaties zijn altijd uitstekend geweest.
    Dan, uit het niets, krijgt u te horen dat u ontslagen bent. Geen duidelijke uitleg, geen waarschuwing, gewoon de mededeling dat u niet langer nodig bent.
    Het onbegrip en de verbijstering slaan toe. Hoe kan dit gebeuren? Wat zijn uw rechten in zo'n situatie?


    Wanneer is er sprake van een kennelijk onredelijk ontslag?

    Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag van een werknemer die in dienst is genomen voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

    Om te spreken van een kennelijk onredelijk ontslag moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

     • een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd;
     • dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer;
     • of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst;
     • en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

    Schadevergoeding 

    Als u te maken krijgt met een kennelijk onredelijk ontslag, heeft u recht op een schadevergoeding van de werkgever. Deze schadevergoeding bedraagt minimaal drie en maximaal zeventien weken loon, afhankelijk van de omstandigheden. 

    De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag.

    Wat moet een werkgever doen zodat er geen sprake kan zijn van een kennelijk onredelijk ontslag?

    Om te voorkomen dat een ontslag als kennelijk onredelijk wordt beschouwd, moet een werkgever strikte procedures volgen:

     1  Uitnodiging voor hoorzitting:

    De werknemer moet worden uitgenodigd voor een hoorzitting, waar hij of zij de kans krijgt om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

     2  Verzamelen van uitleg:

    Tijdens de hoorzitting verzamelt de werkgever de uitleg van de werknemer om een volledig en eerlijk beeld van de situatie te krijgen.

     3  Beslissing communiceren:

    Indien na de hoorzitting wordt besloten om de werknemer te ontslaan, moet dit duidelijk en met concrete redenen worden gecommuniceerd.

     Door deze procedures zorgvuldig te volgen, kan een werkgever ervoor zorgen dat een ontslag niet als kennelijk onredelijk wordt beschouwd, en juridische complicaties vermijden. Dit waarborgt een eerlijke en transparante ontslagprocedure, met respect voor zowel de rechten van de werknemer als de belangen van de werkgever.

     Uitzonderingen: wanneer is de wet niet van toepassing?

     Er zijn specifieke situaties waarin de wet betreffende kennelijk onredelijk ontslag niet van toepassing is. Deze uitzonderingen zijn:

      • ontslagen binnen de eerste zes maanden van tewerkstelling;
      • ontslagen tijdens een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
      • ontslagen tijdens een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten;
      • ontslagen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
      • ontslagen om dringende redenen;
      • ontslagen waarbij de werkgever een specifieke ontslagprocedure moet volgen.


       Heeft u te maken met een onverwacht ontslag? 
      Het is begrijpelijk dat u zich verloren en verward voelt. U hebt rechten, en het is cruciaal om deze te begrijpen en te verdedigen. Een advocaat kan u hierbij helpen. Door juridisch advies in te winnen, kunt u uw situatie laten beoordelen en de mogelijke stappen bepalen.
      Neem vandaag nog contact op met een ervaren arbeidsrechtadvocaat via Evocaat.be om uw rechten te beschermen en de best mogelijke uitkomst te bereiken.

       De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

       Laatst gewijzigd
       10/06/2024
       Geschreven door
       Evocaat - Juridisch

       Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

       Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!