Welke informatie mag u gevraagd worden tijdens een sollicitatie?

Op de moderne arbeidsmarkt streven werkgevers ernaar om de perfecte match te vinden tussen kandidaat en functie.
Dit proces omvat onvermijdelijk het verzamelen van informatie over potentiële werknemers. 
Hoewel dit een legitieme stap is in het selectieproces, moeten werkgevers zich bewust zijn van de juridische grenzen om de privacy van kandidaten te beschermen.


Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen werkgevers niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk is om de geschiktheid van een kandidaat voor een functie te beoordelen. De verzamelde informatie moet direct gerelateerd zijn aan de aard en de vereisten van de baan.

Het verzamelen van irrelevante gegevens die niet direct bijdragen aan het beoordelen van een kandidaat's geschiktheid is niet toegestaan.


Welke vragen mogen potentiële werkgevers niet stellen aan kandidaten tijdens sollicitaties?

Bescherming van gevoelige gegevens

De AVG verbiedt specifiek de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, tenzij strikt noodzakelijk. Deze categorieën omvatten:

  • Ras
  • Politieke overtuigingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Vakbondslidmaatschap
  • Seksuele gerichtheid

Informatie over gezondheidstoestand

Vragen over de gezondheid van een kandidaat zijn ook in principe verboden, tenzij de functie specifieke eisen stelt aan de gezondheid die direct de veiligheid van anderen kunnen beïnvloeden, zoals bij een piloot.

Informatie over strafrechtelijk verleden

Er zijn specifieke situaties waarin een werkgever wettelijk verplicht kan zijn om naar het strafblad van een kandidaat te vragen. Dit is enkel toegestaan als het beroep dit expliciet vereist, zoals bij een politieagent of beveiligingspersoneel.

Het verzamelen van gegevens via derden

Indien een werkgever informatie over een kandidaat van derden wenst te verzamelen en deze wil verwerken, is het noodzakelijk dat hij de expliciete toestemming van de kandidaat verkrijgt. Zonder toestemming mag deze geen gegevens verzamelen. 


Kandidaten hebben het recht om te kiezen welke informatie ze delen met potentiële werkgevers, maar de druk tijdens sollicitatiegesprekken kan hen aanzetten tot het verstrekken van meer informatie dan noodzakelijk, uit vrees dat het achterhouden van informatie hun kansen vermindert.
Het is bovendien lastig voor kandidaten om werkgevers te wijzen op ongepaste of onwettige informatieverzoeken, omdat dit als confronterend kan worden ervaren en hun sollicitatiekansen kan beïnvloeden.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Algemene Verordening Gegevensbescherming - Algemeen
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Op de moderne arbeidsmarkt streven werkgevers ernaar om de perfecte match te vinden tussen kandidaat en functie.
Dit proces omvat onvermijdelijk het verzamelen van informatie over potentiële werknemers. 
Hoewel dit een legitieme stap is in het selectieproces, moeten werkgevers zich bewust zijn van de juridische grenzen om de privacy van kandidaten te beschermen.


Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen werkgevers niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk is om de geschiktheid van een kandidaat voor een functie te beoordelen. De verzamelde informatie moet direct gerelateerd zijn aan de aard en de vereisten van de baan.

Het verzamelen van irrelevante gegevens die niet direct bijdragen aan het beoordelen van een kandidaat's geschiktheid is niet toegestaan.


Welke vragen mogen potentiële werkgevers niet stellen aan kandidaten tijdens sollicitaties?

Bescherming van gevoelige gegevens

De AVG verbiedt specifiek de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, tenzij strikt noodzakelijk. Deze categorieën omvatten:

  • Ras
  • Politieke overtuigingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Vakbondslidmaatschap
  • Seksuele gerichtheid

Informatie over gezondheidstoestand

Vragen over de gezondheid van een kandidaat zijn ook in principe verboden, tenzij de functie specifieke eisen stelt aan de gezondheid die direct de veiligheid van anderen kunnen beïnvloeden, zoals bij een piloot.

Informatie over strafrechtelijk verleden

Er zijn specifieke situaties waarin een werkgever wettelijk verplicht kan zijn om naar het strafblad van een kandidaat te vragen. Dit is enkel toegestaan als het beroep dit expliciet vereist, zoals bij een politieagent of beveiligingspersoneel.

Het verzamelen van gegevens via derden

Indien een werkgever informatie over een kandidaat van derden wenst te verzamelen en deze wil verwerken, is het noodzakelijk dat hij de expliciete toestemming van de kandidaat verkrijgt. Zonder toestemming mag deze geen gegevens verzamelen. 


Kandidaten hebben het recht om te kiezen welke informatie ze delen met potentiële werkgevers, maar de druk tijdens sollicitatiegesprekken kan hen aanzetten tot het verstrekken van meer informatie dan noodzakelijk, uit vrees dat het achterhouden van informatie hun kansen vermindert.
Het is bovendien lastig voor kandidaten om werkgevers te wijzen op ongepaste of onwettige informatieverzoeken, omdat dit als confronterend kan worden ervaren en hun sollicitatiekansen kan beïnvloeden.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!