Welke mogelijkheden heeft u wanneer u in aanmerking komt om te erven?

Wanneer een nalatenschap op uw pad komt, heeft u als erfgerechtigde drie keuzes: u kan ervoor kiezen om de erfenis zuiver te aanvaarden, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, of de erfenis verwerpen.
Elk van deze opties heeft zijn eigen juridische en financiële implicaties. In dit artikel leggen we uit wat elke optie inhoudt en wanneer u voor welke optie zou moeten kiezen.

Optie 1: Zuivere aanvaarding

Bij zuivere aanvaarding accepteert u de nalatenschap zonder eerst te kijken naar de schulden die erin zitten. Dit betekent dat u zowel de activa (bezittingen) als de passiva (schulden) van de nalatenschap aanvaardt.

Wanneer moet u kiezen voor zuivere aanvaarding?

 • Geen schulden: U bent ervan overtuigd dat de overledene geen schulden had.
 • Meer activa dan passiva: U weet dat er meer bezittingen dan schulden zijn in de nalatenschap.

Risico's: Als later blijkt dat de nalatenschap meer schulden dan bezittingen heeft, bent u verplicht de schulden te betalen uit uw eigen vermogen.


Optie 2: Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is een veiligere optie waarbij u de erfenis accepteert, maar eerst een boedelbeschrijving laat opmaken door een notaris. Deze boedelbeschrijving geeft een overzicht van alle activa en passiva in de nalatenschap.

Indien de nalatenschap gunstig is, zal u de nalatenschap aanvaarden.

Wanneer moet u kiezen voor aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

 • Onzekerheid over schulden: U weet niet of de overledene meer schulden dan bezittingen had.
 • Bescherming tegen schulden: U wilt zich indekken tegen eventuele schulden van de overledene.

Voordelen:

 • Bescherming: U bent niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.
 • Transparantie: Een gedetailleerde inventarisatie geeft u een duidelijk beeld van de financiële situatie.

Nadelen:

 • Kosten: De procedure is duurder vanwege de notariskosten.
 • Tijd: Het kan langer duren voordat de nalatenschap is afgewikkeld.


Optie 3: Verwerpen van de nalatenschap

Het verwerpen van een nalatenschap betekent dat u afstand doet van uw rechten en plichten als erfgenaam. U ontvangt niets uit de erfenis, maar bent ook niet verantwoordelijk voor de schulden.

Wanneer moet u kiezen om de erfenis te weigeren?

 • Meer schulden dan bezittingen: U weet dat de overledene meer schulden dan bezittingen had.
 • Geen interesse in de erfenis: U wilt om persoonlijke redenen geen deel uitmaken van de erfenis.

Voordelen:

 • Geen aansprakelijkheid: U bent niet verantwoordelijk voor de schulden van de overledene.
 • Eenvoud: De procedure is relatief eenvoudig en snel.

Nadelen:

 • Geen bezittingen: U ontvangt niets uit de nalatenschap, ook geen bezittingen met sentimentele waarde.


Hoe maakt u een keuze?

Het kiezen van de juiste optie hangt af van uw kennis over de financiële situatie van de overledene en uw persoonlijke voorkeuren. Hier zijn enkele stappen die u kunt volgen om een weloverwogen beslissing te nemen:

 • Inventariseer de nalatenschap: Probeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de activa en passiva.
 • Win juridisch advies in: Raadpleeg een notaris of advocaat om de juridische implicaties van elke optie te begrijpen.
 • Overweeg uw persoonlijke situatie: Denk na over uw financiële situatie en of u eventuele schulden kunt en wilt dragen.


De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Burgerlijk Wetboek - Boek 4
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Wanneer een nalatenschap op uw pad komt, heeft u als erfgerechtigde drie keuzes: u kan ervoor kiezen om de erfenis zuiver te aanvaarden, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, of de erfenis verwerpen.
Elk van deze opties heeft zijn eigen juridische en financiële implicaties. In dit artikel leggen we uit wat elke optie inhoudt en wanneer u voor welke optie zou moeten kiezen.

Optie 1: Zuivere aanvaarding

Bij zuivere aanvaarding accepteert u de nalatenschap zonder eerst te kijken naar de schulden die erin zitten. Dit betekent dat u zowel de activa (bezittingen) als de passiva (schulden) van de nalatenschap aanvaardt.

Wanneer moet u kiezen voor zuivere aanvaarding?

 • Geen schulden: U bent ervan overtuigd dat de overledene geen schulden had.
 • Meer activa dan passiva: U weet dat er meer bezittingen dan schulden zijn in de nalatenschap.

Risico's: Als later blijkt dat de nalatenschap meer schulden dan bezittingen heeft, bent u verplicht de schulden te betalen uit uw eigen vermogen.


Optie 2: Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is een veiligere optie waarbij u de erfenis accepteert, maar eerst een boedelbeschrijving laat opmaken door een notaris. Deze boedelbeschrijving geeft een overzicht van alle activa en passiva in de nalatenschap.

Indien de nalatenschap gunstig is, zal u de nalatenschap aanvaarden.

Wanneer moet u kiezen voor aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

 • Onzekerheid over schulden: U weet niet of de overledene meer schulden dan bezittingen had.
 • Bescherming tegen schulden: U wilt zich indekken tegen eventuele schulden van de overledene.

Voordelen:

 • Bescherming: U bent niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.
 • Transparantie: Een gedetailleerde inventarisatie geeft u een duidelijk beeld van de financiële situatie.

Nadelen:

 • Kosten: De procedure is duurder vanwege de notariskosten.
 • Tijd: Het kan langer duren voordat de nalatenschap is afgewikkeld.


Optie 3: Verwerpen van de nalatenschap

Het verwerpen van een nalatenschap betekent dat u afstand doet van uw rechten en plichten als erfgenaam. U ontvangt niets uit de erfenis, maar bent ook niet verantwoordelijk voor de schulden.

Wanneer moet u kiezen om de erfenis te weigeren?

 • Meer schulden dan bezittingen: U weet dat de overledene meer schulden dan bezittingen had.
 • Geen interesse in de erfenis: U wilt om persoonlijke redenen geen deel uitmaken van de erfenis.

Voordelen:

 • Geen aansprakelijkheid: U bent niet verantwoordelijk voor de schulden van de overledene.
 • Eenvoud: De procedure is relatief eenvoudig en snel.

Nadelen:

 • Geen bezittingen: U ontvangt niets uit de nalatenschap, ook geen bezittingen met sentimentele waarde.


Hoe maakt u een keuze?

Het kiezen van de juiste optie hangt af van uw kennis over de financiële situatie van de overledene en uw persoonlijke voorkeuren. Hier zijn enkele stappen die u kunt volgen om een weloverwogen beslissing te nemen:

 • Inventariseer de nalatenschap: Probeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de activa en passiva.
 • Win juridisch advies in: Raadpleeg een notaris of advocaat om de juridische implicaties van elke optie te begrijpen.
 • Overweeg uw persoonlijke situatie: Denk na over uw financiële situatie en of u eventuele schulden kunt en wilt dragen.


De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!