Welke regels dient u te respecteren bij het parkeren van uw voertuig?

Parkeren kan een verrassend complexe aangelegenheid zijn, vooral in stedelijke gebieden waar elke centimeter telt. Of u nu een nieuwe bestuurder bent of al jaren achter het stuur zit, het is cruciaal om goed geïnformeerd te zijn over de geldende parkeerregels om boetes en andere juridische problemen te vermijden.
Artikel 25 van de Wegcode specifieert waar het verboden is een voertuig te parkeren. 

Waar mag u uw voertuig niet parkeren?

Afstand tot andere voertuigen

Het is verboden uw voertuig te parkeren op minder dan 1 meter afstand van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, zowel voor als achter. Dit voorkomt dat u of een ander voertuig hinder ondervindt bij het in- of uitstappen, of het wegrijden.

Nabijheid van bushaltes

Parkeren is niet toegestaan binnen 15 meter aan weerszijden van een haltebord voor bussen, trolleybussen of trams. Dit zorgt ervoor dat deze voertuigen veilig kunnen stoppen en weer vertrekken zonder obstakels.

Inritten van eigendommen

U mag niet parkeren voor inritten van eigendommen, tenzij uw kenteken duidelijk zichtbaar bij deze inrit vermeld staat. Dit respecteert de toegang tot privé-eigendommen.

Doorgang voor voetgangers en fietsers

Voertuigen mogen niet geparkeerd worden op plaatsen waar voetgangers of fietsers de rijbaan moeten gebruiken om een obstakel te omzeilen.

Toegang tot parkeerplaatsen

Het is verboden te parkeren op een manier die de toegang tot parkeerplaatsen buiten de rijbaan blokkeert.

Spoorvoertuigen

Voertuigen mogen niet worden geparkeerd op plaatsen die de doorgang van spoorvoertuigen hinderen.

Vrije doorgang

Parkeren is verboden als hierdoor de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed wordt.

Buiten bebouwde kommen

Op openbare wegen buiten bebouwde kommen met verkeersbord B9 is parkeren op de rijbaan verboden.

Rijstroken

Op rijbanen die in rijstroken zijn verdeeld, is parkeren alleen toegestaan op de plaatsen gemarkeerd met verkeersborden E9a of E9b.

Langs onderbroken gele lijnen

Het is verboden te parkeren langs gele onderbroken strepen.

Tegenover geparkeerde voertuigen

In straten met tweerichtingsverkeer mag u niet parkeren tegenover een ander geparkeerd voertuig als dit het kruisen van twee andere voertuigen bemoeilijkt.

Middelste rijbanen

Parkeren op de middelste rijbaan van een weg met drie rijbanen is verboden.

Buiten bebouwde kommen op tweebaanswegen

Het is verboden te parkeren langs de linkerkant van een tweebaansweg buiten de bebouwde kom of op de middenberm.

Gereserveerde parkeerplaatsen

Parkeren op plaatsen die specifiek zijn gereserveerd is verboden, behalve voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap die een speciale kaart bezitten.

Zijdelingse stroken

Het is niet toegestaan te parkeren op de zijdelingse stroken.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
13/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Wegcode - Art. 25
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Parkeren kan een verrassend complexe aangelegenheid zijn, vooral in stedelijke gebieden waar elke centimeter telt. Of u nu een nieuwe bestuurder bent of al jaren achter het stuur zit, het is cruciaal om goed geïnformeerd te zijn over de geldende parkeerregels om boetes en andere juridische problemen te vermijden.
Artikel 25 van de Wegcode specifieert waar het verboden is een voertuig te parkeren. 

Waar mag u uw voertuig niet parkeren?

Afstand tot andere voertuigen

Het is verboden uw voertuig te parkeren op minder dan 1 meter afstand van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, zowel voor als achter. Dit voorkomt dat u of een ander voertuig hinder ondervindt bij het in- of uitstappen, of het wegrijden.

Nabijheid van bushaltes

Parkeren is niet toegestaan binnen 15 meter aan weerszijden van een haltebord voor bussen, trolleybussen of trams. Dit zorgt ervoor dat deze voertuigen veilig kunnen stoppen en weer vertrekken zonder obstakels.

Inritten van eigendommen

U mag niet parkeren voor inritten van eigendommen, tenzij uw kenteken duidelijk zichtbaar bij deze inrit vermeld staat. Dit respecteert de toegang tot privé-eigendommen.

Doorgang voor voetgangers en fietsers

Voertuigen mogen niet geparkeerd worden op plaatsen waar voetgangers of fietsers de rijbaan moeten gebruiken om een obstakel te omzeilen.

Toegang tot parkeerplaatsen

Het is verboden te parkeren op een manier die de toegang tot parkeerplaatsen buiten de rijbaan blokkeert.

Spoorvoertuigen

Voertuigen mogen niet worden geparkeerd op plaatsen die de doorgang van spoorvoertuigen hinderen.

Vrije doorgang

Parkeren is verboden als hierdoor de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed wordt.

Buiten bebouwde kommen

Op openbare wegen buiten bebouwde kommen met verkeersbord B9 is parkeren op de rijbaan verboden.

Rijstroken

Op rijbanen die in rijstroken zijn verdeeld, is parkeren alleen toegestaan op de plaatsen gemarkeerd met verkeersborden E9a of E9b.

Langs onderbroken gele lijnen

Het is verboden te parkeren langs gele onderbroken strepen.

Tegenover geparkeerde voertuigen

In straten met tweerichtingsverkeer mag u niet parkeren tegenover een ander geparkeerd voertuig als dit het kruisen van twee andere voertuigen bemoeilijkt.

Middelste rijbanen

Parkeren op de middelste rijbaan van een weg met drie rijbanen is verboden.

Buiten bebouwde kommen op tweebaanswegen

Het is verboden te parkeren langs de linkerkant van een tweebaansweg buiten de bebouwde kom of op de middenberm.

Gereserveerde parkeerplaatsen

Parkeren op plaatsen die specifiek zijn gereserveerd is verboden, behalve voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap die een speciale kaart bezitten.

Zijdelingse stroken

Het is niet toegestaan te parkeren op de zijdelingse stroken.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
13/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!