Heeft een werknemer recht op een loon ingeval van ziekte?

Een werknemer heeft recht op een loon wanneer deze afwezig is op het werk omwille van ziekte of een ongeval.

Het loon dat een werknemer ontvangt ingeval van ziekte, is afhankelijk van diens statuut (arbeider of bediende) en het aantal dagen dat de werknemer afwezig is.

Hoeveel loon ontvangt u tijdens uw ziekte?

Wanneer een werknemer ziek is, ontvangt deze steeds een deel van zijn normaal loon (= 100 procent van het brutoloon). Dit deel van het normaal loon wordt opgesplitst in volgende onderdelen:

• Gewaarborgd loon: Het loon dat een werknemer ontvangt ten aanzien van zijn werkgever.

• Loon door het RIZIV: Een looncompensatie van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

U bent een arbeider

Deel van het normaal loon t.a.v. de werkgever

Deel van het normaal loon t.a.v. het RIZIV

Dag 1 tot 7

100%

0

Dag 8 tot 14

85,88%

0

Dag 15 tot 30

25,88%

60% van het begrensd brutoloon

Vanaf dag 31

0

60% van het begrensd brutoloon


(Om recht te hebben op enige vorm van loon tijdens een ziekte of na een ongeval, moet een arbeider ten minste één maand anciënniteit hebben binnen de onderneming.)

U bent een bediende

Ingeval van een contract met voltijdse betrekking of voor meer dan 3 maanden

Deel van het normaal loon t.a.v. de werkgever

Deel van het normaal loon t.a.v. het RIZIV

Dag 1 tot 30

100%

0

Vanaf dag 31

0

60% van het begrensd brutoloon


Ingeval van een contract van bepaalde duur van maximaal 3 maanden:

Deel van het normaal loon t.a.v. de werkgever

Deel van het normaal loon t.a.v. het RIZIV

Dag 1 tot 7

100%

0

Dag 8 tot 14

86,93%

0

Dag 15 tot 30

26,93%

60% van het begrensd brutoloon

Vanaf dag 31

0

60% van het begrensd brutoloon


(Een bediende heeft steeds recht op een loon. Er is geen vorm van anciënniteitsvereiste.)

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/03/2023
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Een werknemer heeft recht op een loon wanneer deze afwezig is op het werk omwille van ziekte of een ongeval.

Het loon dat een werknemer ontvangt ingeval van ziekte, is afhankelijk van diens statuut (arbeider of bediende) en het aantal dagen dat de werknemer afwezig is.

Hoeveel loon ontvangt u tijdens uw ziekte?

Wanneer een werknemer ziek is, ontvangt deze steeds een deel van zijn normaal loon (= 100 procent van het brutoloon). Dit deel van het normaal loon wordt opgesplitst in volgende onderdelen:

• Gewaarborgd loon: Het loon dat een werknemer ontvangt ten aanzien van zijn werkgever.

• Loon door het RIZIV: Een looncompensatie van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

U bent een arbeider

Deel van het normaal loon t.a.v. de werkgever

Deel van het normaal loon t.a.v. het RIZIV

Dag 1 tot 7

100%

0

Dag 8 tot 14

85,88%

0

Dag 15 tot 30

25,88%

60% van het begrensd brutoloon

Vanaf dag 31

0

60% van het begrensd brutoloon


(Om recht te hebben op enige vorm van loon tijdens een ziekte of na een ongeval, moet een arbeider ten minste één maand anciënniteit hebben binnen de onderneming.)

U bent een bediende

Ingeval van een contract met voltijdse betrekking of voor meer dan 3 maanden

Deel van het normaal loon t.a.v. de werkgever

Deel van het normaal loon t.a.v. het RIZIV

Dag 1 tot 30

100%

0

Vanaf dag 31

0

60% van het begrensd brutoloon


Ingeval van een contract van bepaalde duur van maximaal 3 maanden:

Deel van het normaal loon t.a.v. de werkgever

Deel van het normaal loon t.a.v. het RIZIV

Dag 1 tot 7

100%

0

Dag 8 tot 14

86,93%

0

Dag 15 tot 30

26,93%

60% van het begrensd brutoloon

Vanaf dag 31

0

60% van het begrensd brutoloon


(Een bediende heeft steeds recht op een loon. Er is geen vorm van anciënniteitsvereiste.)

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
14/03/2023
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!