Mag uw werkgever informeren naar uw arbeidsongeschiktheid?

U bent afwezig op het werk en uw werkgever wil graag meer informatie over uw arbeidsongeschiktheid.

Hoewel deze nieuwsgierigheid misschien voortkomt uit oprechte bezorgdheid, bestaat ook de mogelijkheid dat werkgevers deze vragen stellen als een vorm van controle om de authenticiteit van ziekteverzuim te verifiëren.

Maar wat zijn eigenlijk de grenzen? Heeft uw werkgever het recht om naar uw ziekte te informeren, en bent u verplicht om daarop te antwoorden?

Wat zijn de regels?

Mag uw werkgever vragen naar uw reden van arbeidsongeschiktheid?

Het staat een werkgever vrij om een werknemer te vragen naar diens reden van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent echter niet dat een werknemer verplicht is om diens persoonlijke gezondheidstoestand te delen met zijn of haar werkgever. 

Uw reden van arbeidsongeschiktheid is een integraal onderdeel van uw gezondheid, en valt daarom onder uw privacy.

U heeft de vrijheid om te beslissen of u deze informatie wel of niet wil delen. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is (ziek), moet hij doorgaans een medisch attest, ook wel bekend als een ziektebriefje, aan zijn werkgever overhandigen.*

Het medisch attest bevat doorgaans alle benodigde informatie voor de werkgever: de persoonlijke gegevens van de werknemer, het aantal dagen arbeidsongeschiktheid, de categorie van ongeschiktheid (ziekte, ongeval, enzovoort) en de toestemming om al dan niet de woning te verlaten tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

U hoeft persoonlijk dus geen bijkomende informatie over uw gezondheidstoestand te geven. Wil uw werkgever uw arbeidsongeschiktheid controleren, dan kan deze steeds een controlearts sturen, al mag deze uw arbeidsongeschiktheid slechts controleren en geen verdere informatie over uw ongeschiktheid geven.

Ook bij sollicitaties geldt een zekere privacybescherming. In principe mag een toekomstige werkgever niet vragen naar de gezondheidstoestand van een kandidaat-werknemer, aangezien dit kan leiden tot discriminatie. Indien een kandidaat-werknemer van mening is dat zijn gezondheidstoestand relevant is voor de potentiële werkgever of werkomgeving, kan hij deze informatie vrijwillig delen, maar dit is geenszins verplicht.

*Wanneer een werknemer afwezig is op het werk omwille van ziekte of een ongeval, heeft deze driemaal per kalenderjaar geen medisch getuigschrift nodig op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wanneer de onderneming waarvoor de werknemer werkzaam is meer dan 50 werknemers telt.

Telt de onderneming minder dan 50 werknemers, dan moet de werknemer wel altijd een medisch getuigschrift voorleggen wanneer deze regel werd opgenomen in het arbeidsreglement.


Gerelateerde artikelen

Mag een geneeskundige medische informatie doorgeven aan een werkgever? | Evocaat

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
17/11/2023
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Arbeidsovereenkomstenwet - Art. 31
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

U bent afwezig op het werk en uw werkgever wil graag meer informatie over uw arbeidsongeschiktheid.

Hoewel deze nieuwsgierigheid misschien voortkomt uit oprechte bezorgdheid, bestaat ook de mogelijkheid dat werkgevers deze vragen stellen als een vorm van controle om de authenticiteit van ziekteverzuim te verifiëren.

Maar wat zijn eigenlijk de grenzen? Heeft uw werkgever het recht om naar uw ziekte te informeren, en bent u verplicht om daarop te antwoorden?

Wat zijn de regels?

Mag uw werkgever vragen naar uw reden van arbeidsongeschiktheid?

Het staat een werkgever vrij om een werknemer te vragen naar diens reden van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent echter niet dat een werknemer verplicht is om diens persoonlijke gezondheidstoestand te delen met zijn of haar werkgever. 

Uw reden van arbeidsongeschiktheid is een integraal onderdeel van uw gezondheid, en valt daarom onder uw privacy.

U heeft de vrijheid om te beslissen of u deze informatie wel of niet wil delen. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is (ziek), moet hij doorgaans een medisch attest, ook wel bekend als een ziektebriefje, aan zijn werkgever overhandigen.*

Het medisch attest bevat doorgaans alle benodigde informatie voor de werkgever: de persoonlijke gegevens van de werknemer, het aantal dagen arbeidsongeschiktheid, de categorie van ongeschiktheid (ziekte, ongeval, enzovoort) en de toestemming om al dan niet de woning te verlaten tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

U hoeft persoonlijk dus geen bijkomende informatie over uw gezondheidstoestand te geven. Wil uw werkgever uw arbeidsongeschiktheid controleren, dan kan deze steeds een controlearts sturen, al mag deze uw arbeidsongeschiktheid slechts controleren en geen verdere informatie over uw ongeschiktheid geven.

Ook bij sollicitaties geldt een zekere privacybescherming. In principe mag een toekomstige werkgever niet vragen naar de gezondheidstoestand van een kandidaat-werknemer, aangezien dit kan leiden tot discriminatie. Indien een kandidaat-werknemer van mening is dat zijn gezondheidstoestand relevant is voor de potentiële werkgever of werkomgeving, kan hij deze informatie vrijwillig delen, maar dit is geenszins verplicht.

*Wanneer een werknemer afwezig is op het werk omwille van ziekte of een ongeval, heeft deze driemaal per kalenderjaar geen medisch getuigschrift nodig op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid wanneer de onderneming waarvoor de werknemer werkzaam is meer dan 50 werknemers telt.

Telt de onderneming minder dan 50 werknemers, dan moet de werknemer wel altijd een medisch getuigschrift voorleggen wanneer deze regel werd opgenomen in het arbeidsreglement.


Gerelateerde artikelen

Mag een geneeskundige medische informatie doorgeven aan een werkgever? | Evocaat

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
17/11/2023
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!