Ziek tijdens de werkuren: uw recht om naar huis te gaan

Stel: U bent op het werk en wordt plotseling ziek. U voelt zich niet zo goed en u twijfelt of u uw werkprestaties verder kan zetten.

Kan u uw werkdag onderbreken om naar huis te gaan en wat zijn de regels?


Wat zijn de regels?

Wanneer een werknemer een arbeidsdag niet kan voltooien omwille van ziekte of een ongeval tijdens de werkuren, mag deze de werkvloer verlaten in het kader van een onvolledige arbeidsdag.

De werknemer verwittigt zijn werkgever en vermeldt dat hij niet in staat is om de werkdag verder af te werken. Vervolgens is het aan de werkgever om de werknemer toestemming te geven om naar huis te gaan.

De werknemer mag de werkvloer uiteraard altijd verlaten ingeval van ziekte, maar moet wel de nodige procedure volgen.

 >  Heeft de werknemer een medisch getuigschrift nodig?

De regels betreffende de verplichting om een medisch getuigschrift voor te leggen aan de werkgever voor een onvolledige arbeidsdag zijn gelijk aan de regels voor een normale arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of een ongeval:

  • Wanneer de onderneming meer dan 50 werknemers telt, moet de werknemer driemaal per kalenderjaar geen medisch getuigschrift voorleggen voor de eerste dag van afwezigheid. Voor de overige afwezigheidsdagen moet de werkgever altijd een getuigschrift voorleggen.
  • Wanneer de onderneming minder dan 50 werknemers telt, moet de werknemer altijd een medisch getuigschrift voorleggen. Ook wanneer een werknemer slechts één dag afwezig is omwille van ziekte, moet deze een medisch getuigschrift voorleggen wanneer deze verplichting werd opgenomen in het arbeidsreglement.
 >  Heeft de werknemer recht op een loon?

De werknemer heeft tijdens zijn arbeidsongeschiktheid recht op een gewaarborgd dagloon in het kader van een onvolledige arbeidsdag.

Het gewaarborgd dagloon is gelijk aan het normaal loon: de werknemer ontvangt 100 procent van zijn brutoloon.


De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/06/2023
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Stel: U bent op het werk en wordt plotseling ziek. U voelt zich niet zo goed en u twijfelt of u uw werkprestaties verder kan zetten.

Kan u uw werkdag onderbreken om naar huis te gaan en wat zijn de regels?


Wat zijn de regels?

Wanneer een werknemer een arbeidsdag niet kan voltooien omwille van ziekte of een ongeval tijdens de werkuren, mag deze de werkvloer verlaten in het kader van een onvolledige arbeidsdag.

De werknemer verwittigt zijn werkgever en vermeldt dat hij niet in staat is om de werkdag verder af te werken. Vervolgens is het aan de werkgever om de werknemer toestemming te geven om naar huis te gaan.

De werknemer mag de werkvloer uiteraard altijd verlaten ingeval van ziekte, maar moet wel de nodige procedure volgen.

 >  Heeft de werknemer een medisch getuigschrift nodig?

De regels betreffende de verplichting om een medisch getuigschrift voor te leggen aan de werkgever voor een onvolledige arbeidsdag zijn gelijk aan de regels voor een normale arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of een ongeval:

  • Wanneer de onderneming meer dan 50 werknemers telt, moet de werknemer driemaal per kalenderjaar geen medisch getuigschrift voorleggen voor de eerste dag van afwezigheid. Voor de overige afwezigheidsdagen moet de werkgever altijd een getuigschrift voorleggen.
  • Wanneer de onderneming minder dan 50 werknemers telt, moet de werknemer altijd een medisch getuigschrift voorleggen. Ook wanneer een werknemer slechts één dag afwezig is omwille van ziekte, moet deze een medisch getuigschrift voorleggen wanneer deze verplichting werd opgenomen in het arbeidsreglement.
 >  Heeft de werknemer recht op een loon?

De werknemer heeft tijdens zijn arbeidsongeschiktheid recht op een gewaarborgd dagloon in het kader van een onvolledige arbeidsdag.

Het gewaarborgd dagloon is gelijk aan het normaal loon: de werknemer ontvangt 100 procent van zijn brutoloon.


De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/06/2023
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!