De graden van overtreding bij een verkeersinbreuk

Wie een verkeersovertreding begaat, betaalt daarvoor een boete. Hoeveel deze boete bedraagt, is afhankelijk van de graad van overtreding. Hoe hoger de graad van overtreding, hoe hoger de boete.


In totaal zijn er vier categorieën:

  • Overtredingen van de 1ste graad;
  • Overtredingen van de 2de graad;
  • Overtredingen van de 3de graad;
  • Overtredingen van de 4de graad.


Overtredingen van de eerste graad

Een overtreding van de eerste graad is eenvoudige verkeersovertreding. De overtreding behoort tot de eerste graad omdat deze niet onder de kwalificatie van de andere graden valt. Er wordt geen direct gevaar gevormd.

Vb. een defect achterlicht, gordel niet dragen, …

Boete bij onmiddelijke inning: 58,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de eerste graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 10,00 euro tot 250,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen). 


Overtredingen van de tweede graad

Een overtreding van de tweede graad is een overtreding waarbij de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar wordt gebracht.

Vb. inhalen langs rechts, door een vol oranje verkeerslicht rijden, …

Boete bij onmiddelijke inning: 85,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de tweede graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 20,00 euro tot 250,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen).

Overtredingen van de derde graad

Een overtreding van de derde graad is een overtreding waarbij de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar wordt gebracht of een overtreding waarbij het bevel van een bevoegd persoon bewust genegeerd wordt.

Vb. door een rood verkeerslicht rijden, inhalen over een volle witte lijn, …

Boete bij onmiddelijke inning: 174,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de tweede graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 30,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen).

Overtredingen van de vierde graad

Een overtreding van de vierde graad is een overtreding die de veiligheid van personen rechtstreeks en in hoge mate in gevaar brengt.

Vb. spookrijden, straatracen, …

Boete bij onmiddelijke inning: 473,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de tweede graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 30,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen) en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

Wil u weten tot welke categorie uw verkeersovertreding behoort? Klik hier. 

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
11/06/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Wie een verkeersovertreding begaat, betaalt daarvoor een boete. Hoeveel deze boete bedraagt, is afhankelijk van de graad van overtreding. Hoe hoger de graad van overtreding, hoe hoger de boete.


In totaal zijn er vier categorieën:

  • Overtredingen van de 1ste graad;
  • Overtredingen van de 2de graad;
  • Overtredingen van de 3de graad;
  • Overtredingen van de 4de graad.


Overtredingen van de eerste graad

Een overtreding van de eerste graad is eenvoudige verkeersovertreding. De overtreding behoort tot de eerste graad omdat deze niet onder de kwalificatie van de andere graden valt. Er wordt geen direct gevaar gevormd.

Vb. een defect achterlicht, gordel niet dragen, …

Boete bij onmiddelijke inning: 58,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de eerste graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 10,00 euro tot 250,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen). 


Overtredingen van de tweede graad

Een overtreding van de tweede graad is een overtreding waarbij de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar wordt gebracht.

Vb. inhalen langs rechts, door een vol oranje verkeerslicht rijden, …

Boete bij onmiddelijke inning: 85,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de tweede graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 20,00 euro tot 250,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen).

Overtredingen van de derde graad

Een overtreding van de derde graad is een overtreding waarbij de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar wordt gebracht of een overtreding waarbij het bevel van een bevoegd persoon bewust genegeerd wordt.

Vb. door een rood verkeerslicht rijden, inhalen over een volle witte lijn, …

Boete bij onmiddelijke inning: 174,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de tweede graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 30,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen).

Overtredingen van de vierde graad

Een overtreding van de vierde graad is een overtreding die de veiligheid van personen rechtstreeks en in hoge mate in gevaar brengt.

Vb. spookrijden, straatracen, …

Boete bij onmiddelijke inning: 473,00 euro + 10,02 euro administratieve toeslag

Moet u verschijnen voor de politierechtbank voor een overtreding van de tweede graad, dan kan u gesanctioneerd worden met een geldboete van 30,00 euro tot 500,00 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen) en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

Wil u weten tot welke categorie uw verkeersovertreding behoort? Klik hier. 

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
11/06/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!