Is het toegestaan om een valse naam te gebruiken of te liegen over uw naam?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met uw naam of voornaam. Misschien denkt u dat uw naam anderen zal afschrikken of dat deze belachelijk klinkt.
In dergelijke gevallen kan het verleidelijk zijn om een valse naam te gebruiken.
Maar wat zegt de wet hierover? Wat zijn de regels als het gaat om het gebruik van een andere naam dan degene die in uw geboorteakte staat?


Is het toegestaan om een valse naam te gebruiken?

Volgens de wet is het niemand toegestaan om publiekelijk een andere naam of voornaam te gebruiken dan degene die in de geboorteakte is opgenomen. Dit principe wordt aangeduid als de 'vastheid van naam'.

Artikel 370/1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) stelt duidelijk:

Niemand mag publiekelijk een andere naam of andere voornamen dragen dan deze vermeld in zijn akte van geboorte.

Deze namen en voornamen kunnen slechts gewijzigd of verbeterd worden op de wijze en in de gevallen bepaald door de wet.

Dit betekent dat het liegen over uw naam of voornaam in officiële contexten niet is toegestaan. Dit geldt in situaties waarin uw correcte naam cruciaal is, zoals bij interacties met de politie, uw gemeente, uw werkgever of het OCMW.

Ook wanneer u een valse naam zou gebruiken om daar persoonlijk voordeel uit te halen of anderen te schaden is dit niet toegestaan. 


Gevolgen van het gebruik van een valse naam

Het bewust aannemen van een andere naam in het openbaar kan juridische consequenties hebben.

Artikel 231 van het Strafwetboek (Sw) stelt:

Hij die in het openbaar een naam aanneemt, die hem niet toekomt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van vijfentwintig euro tot driehonderd euro, of met een van die straffen alleen.

Dit onderstreept dat het gebruik van een valse naam in officiële of openbare contexten serieuze gevolgen kan hebben, waaronder gevangenisstraf en geldboetes, uiteraard stek afhankelijk van de context.


Uitzonderingen

Er zijn echter situaties waarin het gebruik van een andere naam of een pseudoniem wel is toegestaan. Dit geldt voornamelijk voor informele en niet-officiële contexten, zoals bij het aanmaken van een account op een platform of sociale media.

In dergelijke gevallen kan u een andere naam gebruiken als u wil dat uw echte naam verborgen blijft. Dit biedt een zekere mate van privacy en anonimiteit in de digitale wereld.

Wil u uw voornaam veranderen?

Klik hier.

Wil u uw achternaam veranderen?

Klik hier.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/05/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Burgerlijk Wetboek - Art. 370/1
Strafwetboek - Art. 231
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met uw naam of voornaam. Misschien denkt u dat uw naam anderen zal afschrikken of dat deze belachelijk klinkt.
In dergelijke gevallen kan het verleidelijk zijn om een valse naam te gebruiken.
Maar wat zegt de wet hierover? Wat zijn de regels als het gaat om het gebruik van een andere naam dan degene die in uw geboorteakte staat?


Is het toegestaan om een valse naam te gebruiken?

Volgens de wet is het niemand toegestaan om publiekelijk een andere naam of voornaam te gebruiken dan degene die in de geboorteakte is opgenomen. Dit principe wordt aangeduid als de 'vastheid van naam'.

Artikel 370/1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) stelt duidelijk:

Niemand mag publiekelijk een andere naam of andere voornamen dragen dan deze vermeld in zijn akte van geboorte.

Deze namen en voornamen kunnen slechts gewijzigd of verbeterd worden op de wijze en in de gevallen bepaald door de wet.

Dit betekent dat het liegen over uw naam of voornaam in officiële contexten niet is toegestaan. Dit geldt in situaties waarin uw correcte naam cruciaal is, zoals bij interacties met de politie, uw gemeente, uw werkgever of het OCMW.

Ook wanneer u een valse naam zou gebruiken om daar persoonlijk voordeel uit te halen of anderen te schaden is dit niet toegestaan. 


Gevolgen van het gebruik van een valse naam

Het bewust aannemen van een andere naam in het openbaar kan juridische consequenties hebben.

Artikel 231 van het Strafwetboek (Sw) stelt:

Hij die in het openbaar een naam aanneemt, die hem niet toekomt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van vijfentwintig euro tot driehonderd euro, of met een van die straffen alleen.

Dit onderstreept dat het gebruik van een valse naam in officiële of openbare contexten serieuze gevolgen kan hebben, waaronder gevangenisstraf en geldboetes, uiteraard stek afhankelijk van de context.


Uitzonderingen

Er zijn echter situaties waarin het gebruik van een andere naam of een pseudoniem wel is toegestaan. Dit geldt voornamelijk voor informele en niet-officiële contexten, zoals bij het aanmaken van een account op een platform of sociale media.

In dergelijke gevallen kan u een andere naam gebruiken als u wil dat uw echte naam verborgen blijft. Dit biedt een zekere mate van privacy en anonimiteit in de digitale wereld.

Wil u uw voornaam veranderen?

Klik hier.

Wil u uw achternaam veranderen?

Klik hier.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/05/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!