Zonder rijbewijs achter het stuur? Wat zijn de gevolgen voor rijden zonder rijbewijs?

Het besturen van een motorvoertuig op de openbare weg is aan strikte regels gebonden.
Één van de meest fundamentele vereisten is het bezit van een geldig rijbewijs voor het voertuig dat men wil besturen. Toch komt het voor dat sommige bestuurders een voertuig besturen zonder ooit geslaagd te zijn voor hun rijexamens.
Wat zijn de juridische consequenties van het besturen van een voertuig zonder rijbewijs?


Artikel 21 van de Wegverkeerswet stelt duidelijk: 

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.


Sancties voor het besturen van een voertuig zonder rijbewijs

Volgens artikel 30 van de Wegverkeerswet is het verboden een motorvoertuig te besturen zonder het vereiste rijbewijs of een als zodanig geldend bewijs.

Overtreders kunnen te maken krijgen met de volgende sancties:

  • Overtreders riskeren een gevangenisstraf variërend van 8 dagen tot 2 jaar.
  • Een boete van 200 tot 2000 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen, kan worden opgelegd.

Daarnaast kunnen deze sancties ook worden opgelegd in de volgende gevallen:

  • Bestuurders die een motorvoertuig besturen zonder de voorwaarden of beperkingen, vermeld op hun rijbewijs, na te leven.
  • Personen die een valse verklaring hebben afgelegd om een rijbewijs te verkrijgen.
  • Personen die een motorvoertuig besturen terwijl zij lijden aan lichamelijke gebreken of aandoeningen waardoor het hen niet is toegestaan een motorvoertuig te besturen.

Ook de persoon die wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan een persoon, die niet voorzien is van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig kan bestraft worden met geldboete van 100 euro tot 1.000 euro.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
16/07/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Art. 21
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Art. 22
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Art. 31
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Art. 30
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Het besturen van een motorvoertuig op de openbare weg is aan strikte regels gebonden.
Één van de meest fundamentele vereisten is het bezit van een geldig rijbewijs voor het voertuig dat men wil besturen. Toch komt het voor dat sommige bestuurders een voertuig besturen zonder ooit geslaagd te zijn voor hun rijexamens.
Wat zijn de juridische consequenties van het besturen van een voertuig zonder rijbewijs?


Artikel 21 van de Wegverkeerswet stelt duidelijk: 

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.


Sancties voor het besturen van een voertuig zonder rijbewijs

Volgens artikel 30 van de Wegverkeerswet is het verboden een motorvoertuig te besturen zonder het vereiste rijbewijs of een als zodanig geldend bewijs.

Overtreders kunnen te maken krijgen met de volgende sancties:

  • Overtreders riskeren een gevangenisstraf variërend van 8 dagen tot 2 jaar.
  • Een boete van 200 tot 2000 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen, kan worden opgelegd.

Daarnaast kunnen deze sancties ook worden opgelegd in de volgende gevallen:

  • Bestuurders die een motorvoertuig besturen zonder de voorwaarden of beperkingen, vermeld op hun rijbewijs, na te leven.
  • Personen die een valse verklaring hebben afgelegd om een rijbewijs te verkrijgen.
  • Personen die een motorvoertuig besturen terwijl zij lijden aan lichamelijke gebreken of aandoeningen waardoor het hen niet is toegestaan een motorvoertuig te besturen.

Ook de persoon die wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan een persoon, die niet voorzien is van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig kan bestraft worden met geldboete van 100 euro tot 1.000 euro.

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
16/07/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!