Schending van de scholingsvoorwaarden van het voorlopig rijbewijs

Heeft u een voorlopig rijbewijs of bent u een begeleider? Dan is het essentieel om de scholingsvoorwaarden goed te begrijpen.
Het niet naleven van verkeersregels kan verregaande consequenties hebben, ook voor kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs.
Wat als een kandidaat-bestuurder de voorwaarden met betrekking tot diens voorlopig rijbewijs niet naleeft?


Wat zijn de scholingsvoorwaarden?

Scholingsvoorwaarden zijn de specifieke regels en voorschriften waaraan een bestuurder met een voorlopig rijbewijs zich moet houden. Deze voorwaarden zijn ingesteld om de veiligheid op de weg te waarborgen en ervoor te zorgen dat de kandidaat-bestuurder op een verantwoorde manier rijervaring opdoet. 

Volgende zijn de belangrijkste scholingsvoorwaarden:

  • Zichtbaar L-teken op de achterruit van het voertuig.
  • Begeleiding door een bevoegde begeleider (indien van toepassing).
  • Rijverbod tussen 22:00 en 06:00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de dag voor een feestdag, of op een feestdag.
  • Geen niet-toegestane passagiers vervoeren.

Wat als u de scholingsvoorwaarden schendt?

Bestuurders met een voorlopig rijbewijs moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 juli 2006.

Deze voorwaarden, ook wel scholingsvoorwaarden genoemd, zijn van toepassing ongeacht het type voorlopig rijbewijs (model 36, 18 of 12).

Wat zijn de mogelijke sancties bij overtreding van de scholingsvoorwaarden?

Wanneer een bestuurder betrapt wordt door de politie op het overtreden van de scholingsvoorwaarden, kan dit leiden tot een dagvaarding voor de politierechtbank.

Tijdens deze zitting krijgt de bestuurder de gelegenheid om uit te leggen waarom de overtreding heeft plaatsgevonden.

Bij een dagvaarding voor de politierechtbank kan de overtreder gesanctioneerd worden met een geldboete variërend tussen de 50,00 en 500,00 euro (maal 8 opdeciemen). De hoogte van de boete wordt bepaald door de politierechter, afhankelijk van de specifieke situatie.

Deze geldboete is niet exclusief voor de bestuurder, maar kan ook opgelegd worden aan de persoon die een ander begeleidt met het oog op scholing.


Alles wat u moet weten over het voorlopig rijbewijs

Alles wat u moet weten over het voorlopig rijbewijs zonder begeleider

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/07/2024
Geschreven door
Thema's
Regio
Posts op evocaat.be
Wetboekartikelen
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Art. 30 §2
Print dit artikel

Vind een advocaat binnen dit thema

Heeft u een voorlopig rijbewijs of bent u een begeleider? Dan is het essentieel om de scholingsvoorwaarden goed te begrijpen.
Het niet naleven van verkeersregels kan verregaande consequenties hebben, ook voor kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs.
Wat als een kandidaat-bestuurder de voorwaarden met betrekking tot diens voorlopig rijbewijs niet naleeft?


Wat zijn de scholingsvoorwaarden?

Scholingsvoorwaarden zijn de specifieke regels en voorschriften waaraan een bestuurder met een voorlopig rijbewijs zich moet houden. Deze voorwaarden zijn ingesteld om de veiligheid op de weg te waarborgen en ervoor te zorgen dat de kandidaat-bestuurder op een verantwoorde manier rijervaring opdoet. 

Volgende zijn de belangrijkste scholingsvoorwaarden:

  • Zichtbaar L-teken op de achterruit van het voertuig.
  • Begeleiding door een bevoegde begeleider (indien van toepassing).
  • Rijverbod tussen 22:00 en 06:00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de dag voor een feestdag, of op een feestdag.
  • Geen niet-toegestane passagiers vervoeren.

Wat als u de scholingsvoorwaarden schendt?

Bestuurders met een voorlopig rijbewijs moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 juli 2006.

Deze voorwaarden, ook wel scholingsvoorwaarden genoemd, zijn van toepassing ongeacht het type voorlopig rijbewijs (model 36, 18 of 12).

Wat zijn de mogelijke sancties bij overtreding van de scholingsvoorwaarden?

Wanneer een bestuurder betrapt wordt door de politie op het overtreden van de scholingsvoorwaarden, kan dit leiden tot een dagvaarding voor de politierechtbank.

Tijdens deze zitting krijgt de bestuurder de gelegenheid om uit te leggen waarom de overtreding heeft plaatsgevonden.

Bij een dagvaarding voor de politierechtbank kan de overtreder gesanctioneerd worden met een geldboete variërend tussen de 50,00 en 500,00 euro (maal 8 opdeciemen). De hoogte van de boete wordt bepaald door de politierechter, afhankelijk van de specifieke situatie.

Deze geldboete is niet exclusief voor de bestuurder, maar kan ook opgelegd worden aan de persoon die een ander begeleidt met het oog op scholing.


Alles wat u moet weten over het voorlopig rijbewijs

Alles wat u moet weten over het voorlopig rijbewijs zonder begeleider

De informatie via evocaat.be verstrekt is geen juridisch advies over specifieke juridische problemen. Evocaat.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door gebruik van deze informatie. Voor persoonlijk juridisch advies dient u een advocaat te contacteren.

Laatst gewijzigd
15/07/2024
Geschreven door
Evocaat - Juridisch

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!